Vilkår Tuning

Det gis garanti på at filer som blir lagt inn i bilens styreenhet (ECU) er endret og testet slik at denne ikke skader ECU.

Har bilen din fått resatt programvare til standard etter f.eks service hos forhandler, så legger vi inn tuningfil til 50% av oprinnelig pris da det ble utført  tjenesten hos oss.. Dette gjelder kun for den som sto som eier ved kjøp av tuning og kan ikke overdras til ny eier.

Det gis IKKE garanti på følgeskader på motor,gir og drivverk ved unormal bruk, som f.eks banekjøring,ikke fulgt serviceintervall,feil drivstoff,konkurransekjøring og generelt hard kjøring.

Filer som blir lagt inn i bilens styreenhet skal under ingen omstendighet kopieres,endres eller gis til andre. Da vil det det bli en rettslig avgjørelse på straff.

 

Krav for tuning er at bilen er helt i orden uten noen form for feil eller mangler på motor,styreenhet, drivverk, dette både for å garantere den ytelsen som blir oppgitt ved forespørsel og for at du unngår skade på kjøretøy.

 

Det gis ingen erstatning ved skade på bil, og ved en eventuell kontroll av bil, står ikke Eto Auto AS ansvarlig om kjøper må betale eventuell effektavgift på den økte effekten som er programmert.

 

Ved bestilling av programmering bekrefter du herved at Eto Auto AS, under ingen omstendighet blir ansvarlig for noen form for kostnad i etterkant av programmering!